Sveikatos Ekonomika

Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kainodaros ir kompensavimo politika tapo vienu didžiausių farmacijos pramonės iššukiu. ES valstybėms pereinant prie vis griežtesnių, verte ir įrodymais grįstų kompensavimo taisyklių, rinkos prieinamumas tampa vis sudėtingesnis ir komplikuotesnis procesas. Todėl nenuostabu, kad pacientų prieigos strategija tapo pagrindine visos verslo strategijos sudedamąja dalimi.

Apžvalga

Šiandienos iššūkiai

Rinkos prieigos (angl. market access) vadovai turi gebėti dirbti daugiafunkcinėje aplinkoje, kuri aprepia sveikatos ekonomiką, pacientų interesų atstovavimą, projektų valdymą, kainodarą, komunikaciją ir vyriausybinius ryšius. Todėl yra reikalingas asmuo sugebantis laviruoti šiame sudėtingame procese ir efektyviai komunikuoti tiek įmonės viduje, tiek išorėje, surenkant ir pateikiant patikimus įrodymus apie produktų klinikinį ir ekonominį efektyvumą.

Vaidmenys

01

Rinkos prieigos vadovas (-ė)

02

Pacientų prieigos vadovas (-ė)

03

Vaistų kainodaros specialistas (-ė)

04

Vaistų kompensavimo specialistas (-ė)

05

Sveikatos ekonomikos specialistas (-ė)

06

Farmakoekonomikos specialistas (-ė)

07

Rezultatų tyrimų specialistas (-ė)

08

Vyriausybinių reikalų vadovas (-ė)

09

Pacientų propagavimo vadovas (-ė)

10

Pacientų interesų atstovavimo vadovas (-ė)